Gratis adviesbrief voor ondernemers en managers"; include ("includes/top.php"); echo '

Adviesbrief

'; $action = $HTTP_GET_VARS ['action']; if (!isSet($action) || $action !="send") { echo 'Wilt u tweewekelijks onze gratis digitale adviesbrief ontvangen, met praktische tips en adviezen voor ondernemers? (onderwerpen: HRM, Financieel, Fiscaal, Sales en Communicatie).

U ontvangt dan tevens tweewekelijks onze gratis Themanummers met adviezen op een specifiek bedrijfsthema.'; echo '

'; echo 'U kunt zich via dit aanmeldformulier opgeven als abonnee.'; echo '
Naam:
E-mail:
 
'; } else { while(list($key, $value) = each($HTTP_GET_VARS)) { $$key = "$value"; } $update = "INSERT INTO dip_email (status,email) VALUES('1','$email')"; mysql_query($update,$db); $subject = "Nieuwsbrief Groenendaal Bedrijfssoftware"; $message = "

Geachte ". $naam; $message .="
U heeft zojuist te kennen gegeven u te willen inschrijven voor de nieuwbrief van Groenendaal Bedrijfscommunicatie op email adres: " .$email; $message .="

Bedankt voor uw interesse."; $message .="

Groenendaal Bedrijfssoftware"; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: Groenendaal Bedrijfssoftware \r\n"; $meel = mail($email, $subject, $message, $headers); if ($meel==1) { echo "Bedankt voor uw interesse."; $subject2 = "Inschrijving Nieuwsbrief GBC"; $message2 = $naam ." heeft zojuist te kennen gegeven zich te willen inschrijven voor de nieuwsbrief van Groenendaal Bedrijfssoftware op email adres:" .$email; $headers2 = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers2 .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers2 .= "From: $naam<$email>\r\n"; $meel = mail("info@digi-profs.nl", $subject2, $message2, $headers2); } else { echo "Het email adres: ".$email." lijkt niet correct."; } } $id=465; $select = "SELECT id, title, main,menu,description,keywords FROM `cms` WHERE id='$id'"; include("connect.php"); $result = mysql_query($select, $db); $myrow = mysql_fetch_row($result); $id = $myrow[0]; $title = $myrow[1]; $main = $myrow[2]; $menu =$myrow[3]; $description =$myrow[4]; $keywords =$myrow[5]; echo $main; ?>
Afmelden nieuwsbrief