1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden Ondernemer


Het kan iedereen overkomen: een plotseling overlijden. Maar als een ondernemer en eigenaar van een bedrijf plotseling overlijdt, valt het bedrijf in beginsel in de erfenis. De erven moeten dan in beginsel ook erfbelasting betalen over de waarde van het bedrijf. Erven moeten dus wanneer ze (een aandeel in) een onderneming erven of geschonken krijgen, erf- of schenkbelasting betalen. Onder welke voorwaarden komt dit anders te liggen? Oftewel: Hoe werkt de Bedrijfsopvolgingsregeling in de praktijk?

De Bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling die bedoeld is voor een situatie van overlijden van de ondernemer waarbij een opvolger (of verschillende opvolgers) als erfgenaam het bedrijf voortzetten. De Bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit die bestaat uit een vrijstelling (voor de voortzetter) en – bij erven – een uitstelregeling voor andere erfgenamen. 

Hoogte van de vrijstelling
De vrijstelling voor het betalen van erfbelasting bedraagt ruim één miljoen euro voor de totale onderneming. Dus als uw erfgenaam een gedeelte erft/geschonken krijgt, dan is de vrijstelling naar rato van toepassing. Voor het deel dat boven de vrijstelling komt, is 83 % vrijgesteld. Dat betekent dat uw erfgenaam belasting betaalt over 17 % van de waarde van de te erven onderneming.

Uitstelregeling
Daarnaast is er ook een uitstelregeling. De uitstelregeling is voor erfgenamen die niet de onderneming erven, maar een geldbedrag of tegoed erven ten laste van de voortzetter.
 
Aandachtspunten
De BOR is een ingewikkelde regeling die vraagt om specialistische kennis. Behalve de voorwaarden die hiervoor zijn genoemd, zijn er ook nog verschillende andere punten van invloed.
 
Te valt aan de volgende aandachtspunten:
- Is de ondernemer die overlijdt/overdraagt in algehele gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden?
- Wat staat er in die huwelijkse voorwaarden?
- Houdt het testament adequaat rekening met de BOR?
- Is er sprake van onroerend goed dat aan de onderneming wordt verhuurd? Onder voorwaarden kan de waarde daarvan ook onder de BOR vallen.

Tot slot een tip: Formaliteiten in het kader van de BOR zijn van belang. Doe op de juiste manier een beroep op de vrijstelling! Raadpleeg een deskundig jurist.

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
starten van bedrijf: durfkapitaal niet meer zo aantrekkelijk
bedrijfsoverdracht? overweeg de mogelijkheid van een stakingslijfrente
aandeelhoudersovereenkomst bij toetreding aandeelhouder(s)
over goodwill - fiscale aspecten van goodwill
boekhoudverplichting: houd uw boekhoudverplichting in de gaten
fiscaalvriendelijke bedrijfsopvolging binnen de familie
bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden ondernemer

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...