-1 ) { //echo $REQUEST_URI; Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); $target = str_replace("_","-",$REQUEST_URI); //echo $target; Header( "Location: $target" ); } if ( $REQUEST_URI != strtolower($REQUEST_URI) ) { $target = strtolower($REQUEST_URI); Header( "Location: $target" ); } $id = addslashes($_GET["id"]); $select = "SELECT id, title, main,menu,description,keywords,showbanners,subcat FROM `cms` WHERE id='$id'"; //echo $select; include("connect.php"); $result = mysql_query($select, $db); $myrow = mysql_fetch_row($result); $id = $myrow[0]; $title = $myrow[1]; $main = $myrow[2]; $menu =$myrow[3]; $description =$myrow[4]; $keywords =$myrow[5]; $showbanners =$myrow[6]; $subcat = $myrow[7]; $up = "UPDATE cms SET hits = hits + 1 WHERE id=$id"; //$main = str_replace("{banner}","",$main); $main = str_replace("{banner2}","",$main); $main = str_replace("{bannerts}","
",$main); $main = str_replace("{bannerhrm}","
",$main); $main = str_replace("{bannerfso}","
",$main); $main = str_replace("{bannerfoo}","
",$main); $main = str_replace("{bannerc}","
",$main); $main = str_replace("{bannerv}","
",$main); $main = str_replace("{bannersb}","
",$main); $main = str_replace("{bannerso}","
",$main); $main = str_replace("{bannersob}","
",$main); $main = str_replace("{banner3}","",$main); $main = str_replace("{banner4}","",$main); //$main = str_replace("communicatie/","http://www.digi-profs.nl/communicatie/",$main); //$main = str_replace("href=\"financieel/","href=\"http://www.digi-profs.nl/financieel/",$main); mysql_query($up, $db); //echo ""; $meta = "$title "; if($description != ""){ $meta .= "\n"; $meta .= "\n"; } else { $meta .= "\n"; $meta .= "\n"; } $canonical=1; //echo strpos($REQUEST_URI,".php"); /* if ( strpos($REQUEST_URI,"php") > -1 ) { include("includes/functions.php"); $url = makeseourlartikel($id,$title); //echo $title; //echo $url; //echo "test"; echo "\n\n"; } */ $aquire = 1; //$showbanners = "1"; include ("includes/top.php"); echo ""; echo '
'; if ($showbanners==1){ $sqlbanner = "SELECT * FROM dip_banners WHERE 1=1 AND type='leaderboard' AND actief='actief'"; $resultbanner = mysql_query($sqlbanner, $db); $myrowbanner = mysql_fetch_array($resultbanner); echo ""; echo stripslashes($myrowbanner["code"]); } echo "

$title

\n"; $sqlbanner = "SELECT * FROM dip_banners WHERE 1=1 AND type='rectangle' AND actief='actief'"; $resultbanner = mysql_query($sqlbanner, $db); $myrowbanner = mysql_fetch_array($resultbanner); echo "\n\n"; $rec_banner = stripslashes($myrowbanner["code"]); $newstringban = "
$rec_banner

"; $main = str_replace("{banner}",$newstringban,$main); $url = "http://www.digi-profs.nl/artikel.php?id=$id"; $encoded = urlencode($url); if ($menu==8){ echo "Juridisch - Artikelen"; } echo "
"; echo $main; /*if ($menu==2){ echo "

Meer weten?
\n Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden."; }*/ ?>

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

"; $result2 = mysql_query($sql,$db); if (mysql_num_rows($result2) > 0) { echo "

Vergelijkbare artikelen
"; } while ($myrow2 = mysql_fetch_row($result2)) { $id = $myrow2[0]; $title= strtolower($myrow2[1]); $titledisp = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "_", $title ); $seourl = makeseourlartikel($id,$title); print("$title
"); //print("$title
"); } } include("includes/bot.php"); ?>